FORSKNING

Imagine the future

Introduction

Imagining the future; på rejse mod nye arbejdsrum og fremtidens fortællinger er et fælles KUVprojekt, der involverer alle undervisere og studerende på kandidatuddannelsen i scenekunst på DDSKS. Projektets sigte er at undersøge, strække og udfordre scenekunstens rolle i et historisk momentum, hvor fremtidens muligheder og begrænsninger defineres.

 

Det kunstneriske spørgsmål er:

 

Hvordan kan opfindelsen af nye arbejdsrum give os mulighed for at genopfinde vores kunst, kreative relationer og fremtiden? Projektet er direkte knyttet til den nyetablerede kandidatuddannelse i scenekunst på den danske scenekunstskole.

 

Formålet med projektet er:

 

  • at bidrage til det eksisterende kunstneriske forskningsfelt om nye former for samarbejde og
    opfinde nye arbejdsrum
  • at udføre kunstnerisk forskningssamarbejde mellem undervisere, studerende og forskere
  • at sikre, at undervisningen på kandidatuddannelsen i scenekunst er forankret i en solid base af kunstnerisk forskning ved at inkludere projektet i curriculum
  • at bygge videre på metoder fra allerede eksisterende KUV-projekter på DDSKS

 

 

HUMAN MIGRATION

Introduktion

The project’s ambition is to develop methods for text development and staging strategies to put the performing arts in dialogue with the scientific fields and contribute to current issues in society. 

 

 

The specific topic is HUMAN MIGRATION

 

Through an artistic study, migrants’ personal stories are juxtaposed with DNA research and relevant philosophical texts. We will convert the results of these studies into stories with site-specific, visual stagings.

Dokumentarisk metode

Introduction

I ROLLEN SOM SIG SELV
Teksten beskriver en metode jeg har udviklet over flere år til at generere fortællinger hos hverdagsspecialister.

Et kandidatspeciale af Emma Liv Kornbech i særlig udgave til Inger Eilersen 2020

Et antropologisk studie af en teaterforestilling om ordblindhed på Frederiksberg og scenekunstens potentiale til at forhandle subjektpositioner. 

 

 

Ledelsesperspektiver i scenekunstneriske processer

Introduktion

 

 

 

Procesdesign kan man anskue som et samtale værkstøj til at beskrive den proces et kunstnerisk team skal igennem. Det er opdelt i fire hovedkategorier: Forberedelse, koncept udvikling, koncept realisering og editering. Min erfaring med det er, at det bliver et præcist værktøj til at skabe en forventningsafstemning for er hold. Det kan også anvendes som et refleksionsværktøj over processer man har været igennem. Jeg har bl.a. udviklet det til et kortspil, der giver mulighed for at et kunstnerisk hold, at blive enige om hvad der sker hvornår og i hvor lang tid. Procesdesign er ligeledes essentielt for øvrige områder jeg har udviklet. Det bliver den rammeskabende paraply over enhver processuel tilgang. Det kan anvendes både for hierarkiske og samskabende arbejdsformer.